GATE – 2018 Results

GATE – 2018 Results

AIR – 1
Punukolu Bhuvaan Chandra

AIR – 4
Saurabh Roy

AIR – 7
Pruduvi Ponugoti

AIR – 16
Prathamesh Y. Vichare

AIR – 21
Raahul V.S.

AIR – 22
Salahudden

AIR – 23
Bhavya Naidu Panduri

AIR – 24
Mahesh Unnam

AIR – 24
Mani Mozhi

AIR – 38
Avinash B. More

AIR – 46
Akhilesh S. Tiwari

AIR – 46
K. Chacha Srihari

AIR – 51
Mohammad Jaffar M.

AIR – 51
Prithwish Mukherjee

AIR – 55
Abhilashini R.

AIR – 66
Naveen Kumar

AIR – 71
Rajat Kumar Sarkar

AIR – 71
Abhishek Kumar

AIR – 84
Ramachandran

AIR – 94
Anjutha S.

AIR – 94
Vijaya Manikandan

AIR – 94
Vishal Trimurthy

AIR – 98
Praveen Kumar Yelakati

AIR – 110
Bapiraju

AIR – 120
Sriram

AIR – 120
Preethi Sharma

AIR – 129
Kishore

AIR – 134
Ajay D. Phule

AIR – 139
Arun Kumar

AIR – 140
D. Srikanth

AIR – 145
Mohammed Imran

AIR – 152
Santhosh B.

AIR – 164
Vishal Srivastav

AIR – 172
Shruti Ravindran

AIR – 172
Merina Roslin

AIR – 172
Naveenraj