GATE – 2015 Results

Gate Pathshala Aerospace Engineering GATE – 2015 Results

All India Ranks

 • AIR 2 Amitraj Solanki
 • AIR 6 H G Poorna Sree
 • AIR 9 Nayan Patel
 • AIR 19 Swati Patil
 • AIR 22 Gopi Krishnan
 • AIR 37 Amol Deshmukh
 • AIR 38 Vishvendra Rastogi
 • AIR 42 Ashit Gupta
 • AIR 51 Preetinder Singh
 • AIR 59 Pankaj Naresh Sharma
 • AIR 68 Richa Singh
 • AIR 68 Rahul Paul
 • AIR 80 Vijay Sai JEC
 • AIR 80 K M Sai Sailesh
 • AIR 91 Krishna Kumaran M
 • AIR 104 M Arvind Kumar
 • AIR 114 Preetam Sharma
 • AIR 128 Abhilash Shivkumar K
 • AIR 152 Pravesh Shukla
 • AIR 152 A. Karteek
 • AIR 152 Ravi Ranjan
 • AIR 199 Vasudevan S
 • AIR 228 Thunivu Mani
 • AIR 255 Meghashyam Raju
 • AIR 293 Prem Kumar
 • AIR 300 Shiva Savaraj
 • AIR 330 Jamsheer Varambanalungal
 • AIR 360 Surya Rao
 • AIR 369 Chandra Sekaran
 • AIR 369 Deepak K Jayakumar
 • AIR 386 Arun Kumar Goswami
 • AIR 408 Bhavik Parik
 • AIR 408 Sathish Reddy
 • AIR 415 Amit Kumar Shukla
 • AIR 429 Priya Darshini
 • AIR 446 Sai Giridhar
 • AIR 489 Dhivya S
 • AIR 477 Sandeep Pimpalkar
 • AIR 500 Anilkumar M
 • AIR 536 Mutharasi J
 • AIR 549 Divya Palani
 • AIR 549 Pradnya Bhondiwale
 • AIR 615 Pranay Mahendra M