GATE – 2018 Results

GATE – 2018 Results

 

AIR – 1
Punukolu Bhuvaan Chandra

 

 

 

AIR – 4
Saurabh Roy

 

 

 

AIR – 7
Pruduvi Ponugoti

 

 

 

AIR – 16
Prathamesh Y. Vichare

 

 

 

 

AIR – 21
Raahul V.S.

 

 

 

AIR – 22
Salahudden

 

 

 

AIR – 23
Bhavya Naidu Panduri

 

 

 

AIR – 24
Mahesh Unnam

 

 

 

 

AIR – 24
Mani Mozhi

 

 

 

AIR – 38
Avinash B. More

 

 

 

AIR – 46
Akhilesh S. Tiwari

 

 

 

AIR – 46
K. Chacha Srihari

 

 

 

 

AIR – 51
Mohammad Jaffar M.

 

 

 

AIR – 51
Prithwish Mukherjee

 

 

 

AIR – 55
Abhilashini R.

 

 

 

AIR – 66
Naveen Kumar

 

 

 

 

AIR – 71
Rajat Kumar Sarkar

 

 

 

AIR – 71
Abhishek Kumar

 

 

 

AIR – 84
Ramachandran

 

 

 

AIR – 94
Anjutha S.

 

 

 

 

AIR – 94
Vijaya Manikandan

 

 

 

AIR – 94
Vishal Trimurthy

 

 

 

AIR – 98
Praveen Kumar Yelakati

 

 

 

AIR – 110
Bapiraju

 

 

 

 

AIR – 120
Sriram

 

 

 

AIR – 120
Preethi Sharma

 

 

 

AIR – 129
Kishore

 

 

 

AIR – 134
Ajay D. Phule

 

 

 

 

AIR – 139
Arun Kumar

 

 

 

AIR – 140
D. Srikanth

 

 

 

AIR – 145
Mohammed Imran

 

 

 

AIR – 152
Santhosh B.

 

 

 

 

AIR – 164
Vishal Srivastav

 

 

 

AIR – 172
Shruti Ravindran

 

 

 

AIR – 172
Merina Roslin

 

 

 

AIR – 172
Naveenraj