GATE – 2012 Results

GATE – 2012 Results

Gate Pathshala Aerospace Engineering GATE – 2012 Results

All India Ranks

 • AIR – 13 Flora Kunjumon
 • AIR – 19 Dharmendra Bhardwaj
 • AIR – 19 Ghanshyam
 • AIR – 29 Mohd Afzal Alam Ansari
 • AIR – 36 D Rohan
 • AIR – 40 Sarath Mohan
 • AIR – 43 Ravi Masal
 • AIR – 48 Avdesh Kumar Gola
 • AIR – 48 Rohit Dabas
 • AIR – 48 Rajat Arora
 • AIR – 51 Priyanka Jain
 • AIR – 60 Prashant Kumar
 • AIR – 72 Thinesh Kumar
 • AIR – 74 Bala Murugan
 • AIR – 78 Shambhu Yadav
 • AIR – 79 Jayesh Goyal
 • AIR – 92 Nitin Hegde
 • AIR – 103 Avinash Malhotra
 • AIR – 104 Rohit Prakash
 • AIR – 111 Mukund Anand
 • AIR – 125 Yadvendra Kaushik
 • AIR – 135 Dheeraj Verma
 • AIR – 150 Shubhash Shinde
 • AIR – 160 Babu Lal Meena
 • AIR – 161 B. Lakshmi Brabha
 • AIR – 191 Yashpal
 • AIR – 191 Shradhanjali Bhuyan
 • AIR – 209 Swaroop Raj
 • AIR – 209 Raghunandan A. Rao
 • AIR – 235 Nilesh Vishe
 • AIR – 250 Jatender Pal Singh
 • AIR – 261 Navjyoti Thakuriya
 • AIR – 302 Mohd Riyaz Ur Rahim
 • AIR – 320 Deepak Kalyan
 • AIR – 342 Dibin Anand
 • AIR – 396 Anup Singh
 • AIR – 416 Arpit Mishra